10/11/2021

Các mỏ hàn hơi thường có cấu tạo theo kiểu hút khí, gồm hai ống dẫn oxy và khí nhiên liệu, hai khí được đưa vào buồng hòa trộn, phía ngoài có hai van điều chỉnh lượng khí oxy và khí nhiên liệu.

Hỗn hợp khí sau khi được hòa trộn được cung cấp qua ống trộn và theo ống dẫn ra đầu mỏ hàn.

Các thành phần của mỏ hàn cơ bản:

 • Đầu mỏ hàn: Torch head 
 • Bép hàn: Copper tip
 • Ống trộn: Mixing head
 • Tay cầm : Mixing head nut Handle
 • Ống cấp oxy: Oxygen tube
 • Ống cấp khí cháy: Fuel-Gas tube
 • Van khóa khí cháy cấp cho súng mỏ: Gas needle calve
 • Van khóa oxy cấp cho súng mỏ: Oxygen needle valve
 • Ống cấp khí : Oxygen hose connection
 • Đệm cho ống nối gắn vào súng mỏ hàn: Oxygen hose connection Gland, Gas hose connection Gland.
 • Oxy cho súng mỏ: Gas hose connection