17/11/2021

Trong quá trình sản xuất, máy móc và nguyên liệu phát sinh ra lượng khói và mùi lớn. Dẫn tới ảnh hưởng lớn tới môi trường làm việc.

Một số nguyên nhân gây ra mùi.

-Mùi nhựa bốc ra trong quá trình sản xuất
-Khói và mùi nhựa trong quá trình Purging
-Khói và mùi bốc ra trong quá trình sản xuất các sản phẩm từ nhựa, từ nhôm, từ nông hải sản....

Để hạn chế tối đa lượng khói và mùi bốc ra làm ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. MC VN cung cấp một số giải pháp hút khói và mùi hiệu quả.

Hệ thống đã và đang được rất nhiều các nhà máy Japan tin tưởng và sử dụng.