10/11/2021

Sản phẩm của LT Bimetallic được biết đến với sự vượt trội về mặt kỹ thuật từ thiết kế, lăn, hàn phun hợp kim, đánh bóng, mài, các bộ phận của trục vít LT Bimetallic đều chống ăn mòn và chịu mài mòn tốt.

Qua nhiều năm, bộ phận kiểm soát chất lượng của LT sử dụng các dụng cụ kiểm tra chính xác cao để tiến hành quá trình kiểm tra sản phẩm cuối cùng, đảm bảo chất lượng cao nhất cho mỗi sản phẩm từ nhà máy.

LT Bimetallic cũng đã được nhiều công ty hàng đầu thế giới công nhận, như đã trình bày trong một số báo cáo thử nghiệm dưới đây, như một bằng chứng về sự phát triển không ngừng về thiết kế tuyệt vời và chất lượng sản phẩm, mang lại sự hài lòng tới mọi khách hàng.

"Renowned for our technical superiority from product design, turning, alloy spray welding, to polishing and grinding, LT Bimetallic screw shafts & front end components are both corrosive resistant & wear resistant. Over the years, our quality control department employs high precision inspection instruments to conduct incoming inspections, on-process inspections and final product inspections, to guarantee the highest level of quality for each screw and barrel from our factory. Furthermore, we have been fully recognized by numerous world-class companies, as shown by some of the following test reports, as a testimony of our relentless pursuit of design excellence and total customer satisfaction".