Nút nhấn IW Idec

Thương hiệu: IDEC - Japan

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
MC Việt Nam chuyên phân phối các loại nút nhấn IDEC: YW4B-A4E01W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu trắng) YW4B-A4E01R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu đỏ) YW4B-A4E01S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu xanh dương) YW4B-A4E01G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu xanh lá cây) YW4B-A4E01B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu đen) YW4B-A4E01A (Nút...

MC Việt Nam chuyên phân phối các loại nút nhấn IDEC:

YW4B-A4E01W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu trắng)

YW4B-A4E01R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu đỏ)

YW4B-A4E01S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu xanh dương)

YW4B-A4E01G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E01B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu đen)

YW4B-A4E01A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, màu cam)

YW4B-A4E01Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NC, vàng)

YW4B-A4E02W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu trắng)

YW4B-A4E02R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu đỏ)

YW4B-A4E02S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu xanh dương)

YW4B-A4E02G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E02B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu đen)

YW4B-A4E02A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, màu cam)

YW4B-A4E02Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NC, vàng)

YW4B-A4E10W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu trắng)

YW4B-A4E10R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu đỏ)

YW4B-A4E10S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu xanh dương)

YW4B-A4E10G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E10B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu đen)

YW4B-A4E10A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu cam)

YW4B-A4E10Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO, màu vàng)

YW4B-A4E11W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu trắng)

YW4B-A4E11R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu đỏ)

YW4B-A4E11S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu xanh dương)

YW4B-A4E11G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E11B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu đen)

YW4B-A4E11A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu cam)

YW4B-A4E11Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 1 NO + 1 NC, màu vàng)

YW4B-A4E20W (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu trắng)

YW4B-A4E20R (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu đỏ)

YW4B-A4E20S (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu xanh dương)

YW4B-A4E20G (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu xanh lá cây)

YW4B-A4E20B (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu đen)

YW4B-A4E20A (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu cam)

YW4B-A4E20Y (Nút nhấn không đèn, phi 22, nhấn giữ, tiếp điểm 2 NO, màu vàng)

YW4B-M4E01-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 1 NC, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng)

YW4B-M4E02-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 2 NC, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng)

YW4B-M4E10-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 1 NO, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng) 

YW4B-M4E11-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 1 NO + 1 NC, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng) 

YW4B-M4E20-W,R,S,G,B,A,Y (Nút nhấn không đèn phi 22, nhấn nhả, tiếp điếp 2 NO, màu trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, cam, vàng) 

 

MCVN có dịch vụ giao hàng tận nơi trên toàn quốc, áp dụng cho khách mua hàng trên website, fanpage và gọi điện thoại, không áp dụng cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng.
Đơn hàng sẽ được chuyển phát đến tận địa chỉ khách hàng cung cấp thông qua công ty vận chuyển trung gian.
nut-nhan-iw-idec

Nút nhấn IW Idec

Giá:
Liên hệ
0915.125.215