Mỏ hàn hơi, cấu tạo mỏ hàn hơi

Các mỏ hàn hơi thường có cấu tạo theo kiểu hút khí, gồm hai ống dẫn oxy và khí nhiên liệu, hai khí được đưa vào buồng hòa trộn, phía...

0915.125.215