Tie Bar

Mã sản phẩm:  Tie Bar

Nhà sản xuất:  JINYISCREW

Liên hệ

Appliance: Injection Moulding Machine
Production Range:_ Dia.20-400mm

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả