MC Việt Nam

Thiết bị công nghiệp phụ trợ

Anti-Corrosion Screw

Anti-Corrosion Screw

Liên hệ

NOZZEL

NOZZEL

Liên hệ

Screw-tip

Screw-tip

Liên hệ

Force Feeding System

Force Feeding System

Liên hệ

Injection head

Injection head

Liên hệ

Mixer

Mixer

Liên hệ

Twin Screw Barrel

Twin Screw Barrel

Liên hệ

Twin Parallel Screw Barrel

Twin Parallel Screw Barrel

Liên hệ

Tie Bar

Tie Bar

Liên hệ

đèn tháp

đèn tháp

Liên hệ