Súng hàn làm mát bằng khí WP26

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

Mô tả sản phẩm: 

Súng hàn làm mát bằng khí WP26 có 2 kích cỡ 4m và 8m kích cỡ 16 x1.5.

Sử dụng cho các loại máy hàn TIG200S, TIG200A, TIG200, TIG250P, VTIG200S, VTIG200A.