Sứ hàn TIG (UBS)

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Weldcom - Trung Quốc

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

Sứ hàn số 4,5,6,7,8

Ứng dụng: Dùng cho súng hàn