Standard Cartridge Heaters HCF / 200V

Mã sản phẩm:  MCV-HCF

Nhà sản xuất:  Made in Japan

Liên hệ

HCF / 200V

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả