PELICOAT ANPHA / Chất tách khuôn / Chất chống dính khuôn có silicon

Mã sản phẩm:  MCV-PELICOAT ANPHA

Nhà sản xuất:  Chukyo Kasei - Japan

Liên hệ

PELICOAT ANPHA / Chất tách khuôn / Chất chống dính khuôn có silicon

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

PELICOAT ALPHA

Đặc tính:   

Thành phần chủ yếu là silicon, có tính năng tách khuôn, rửa tốt và ổn định, chủng loại phong phú từ độ nhớt thấp đến độ nhớt cao, thích hợp với nhiều yêu cầu khác nhau.