Nút nhấn IDEC YW1L-M2E

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  IDEC - Japan

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

Loại nút nhấn phi 22 có đèn, lồi, nhấn nhả.

YW1L-M2E10QM3 (W,R,S,G,PW,A,Y) - Nút nhấn nhả phi 22, tiếp điểm 1NO, 220V AC/DC

YW1L-M2E11QM3 (W,R,S,G,PW,A,Y) - Nút nhấn nhả phi 22, tiếp điểm 1NC + 1NO, 220V AC/DC

YW1L-M2E20QM3 (W,R,S,G,PW,A,Y) - Nút nhấn nhả phi 22, tiếp điểm 2 NO, 220V AC/DC

YW1L-M2E10Q4 (W,R,S,G,PW,A,Y) - Nút nhấn nhả phi 22, tiếp điểm 1NO, 24V AC/DC

YW1L-M2E20Q4 (W,R,S,G,PW,A,Y) - Nút nhấn nhả phi 22, tiếp điểm 2NO, 24V AC/DC

YW1L-M2E11Q4 (W,R,S,G,PW,A,Y) - Nút nhấn nhả phi 22, tiếp điểm 1NO + 1NC, 24V AC/DC