MO SUPER GREASE (Mỡ Bò Dạng Bình Xịt Chịu Nhiệt Cao)

Mã sản phẩm:  MCV-MO SUPPER

Nhà sản xuất:  Chukyo Kasei - Japan

Liên hệ

MO SUPER GREASE (Mỡ Bò Dạng Bình Xịt Chịu Nhiệt Cao)

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

MO SUPER GREASE (Mỡ Bò Dạng Bình Xịt Chịu Nhiệt Cao)

MO SUPER GREASE

Đặc tính:

Mỡ bò bôi trơn dạng xịt  MO SUPER GREASE  khống chế ảnh hưởng tới sản phẩm được tạo hình ở mức tối đa. Nó có thể hình thành màng bôi trơn đặc biệt trong phạm vi nhiệt độ rất rộng có thể yên tâm dùng ở các vị trí khác nhau. Ngoài ra, những chỗ đặc biệt cần tránh nhiễm bẩn cũng có thể dùng mỡ bò bôi trơn này, phạm vi sử dụng rộng.

Công dụng: 

Dùng bôi trơn và bảo dưỡng bộ phận chuyển động, khớp động trong máy tinh vi, tra vòng bi.