MC Việt Nam

Hướng dẫn thanh toán

- Thanh toán ngay sau khi nhận hàng.
- Thanh toán trước qua tài khoản và nhận hàng sau đối với khách hàng ở xa ( liên hệ số hotline để nhận hình thức thanh toán chuyển khoản).