Hot sprue / Hot runner Ring Heaters

Mã sản phẩm:  MCV-RH1-19

Nhà sản xuất:  Made in Japan

Liên hệ

Hot sprue / Hot runner Ring Heaters RH1-19

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả