Hot sprue / Hot runner Band Heaters

Mã sản phẩm:  MCV- H1-13

Nhà sản xuất:  Made in Japan

Liên hệ

Hot sprue / Hot runner Band Heaters

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả