Đèn báo IDEC YW1P

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  IDEC - Japan

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

Đèn báo IDEC YW1P đèn báo phi 22, dạng vòm, không có biến áp:

YW1P-2UQQ3W (S,R,PW) - 12V AC/DC

YW1P-2EQ0G (B,R,S,Y,W,C) - 250V AC/DC, không bóng.

YW1P-2EQ7R (B,S,G,Y,W) - 24V AC/DC

YW1P-2EM5S (B,R,G,Y,W, A) - 200/220V AC/DC

YW1P-2EH5A (B,R,G,Y,W, S) - 100/110V AC/DC

YW1P-2EM45W (B,R,G,Y,A, S) - 230/240V AC

YW1P-2EH25PW (B,R,G,A,W, S) - màu trong, ánh sáng xanh, 115/120V AC

YW1P-2EM42Y (B,R,G,A,W, S) -230/240V AC/DC

YW1P-2EH22A (B,R,G,Y,W, S) - 115/120V AC/DC

YW1P-2EM2W (B,R,G,Y,A, S) - 200/220V AC/DC

YW1P-2EH2G (PW,R,G,Y,W, S) - 100/110V AC/DC

Đèn báo IDEC YW1P đèn báo phi 22, dạng lồi, có biến áp:

YW1P-2TEM45R (PW,R,G,Y,W, S) - 230/240V AC/DC

YW1P-2TEH25PW (R,G,Y,W, S) - 115/120V AC/DC

YW1P-2TEM5G (PW,R,G,Y,W, S) - 200/220V AC/DC

....