Chuyển mạch IDEC

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  IDEC - Japan

Liên hệ

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

MCVN là đại lý phân phối các loại thiết bị điện, tự động hóa, hãng sản xuất IDEC.

Chuyển mạch phi 22: 

ASS2L10N, ASLW31102DY, ASLW34640DA, ASLW314602DY, ASLW322204DR, ASLW331120DR, ASLW332640DPW, ASLW21611DPW, ASLW211620DS

Chuyển mạch phi 25:

ASLS221120DNR, ASLS339902NW, ASLS32620DNS, ASLS311640DNA, ASLS321120DNS,ASLS 331604DNA, ASLS324604DNY, ASLS322640DNY, ASLS22211DNR.

Chuyển mạch phi 30: 

ASLN36620DNY, ASLN325604DNY,  ASLN3213604DNR,  ASLN312204DNG,  ASLN22611DNW,  ASLN2125622DNA,  ASLN2148611NG,  ASLN312604DNY,  ASLN332602DNW.

Chuyển mạch YW Series: 

YW4K-32CE20, YW4K-32CE20N1, YW4K-21BE20, YW4K32CE02, YW4K-32CE02N1, YW4K-21BE11, YW4K-32CE11, YW1S-2E10

Chuyển mạch LW:

LW1F-3C32R, LW3F-2C32VR, LW3F-3C23S, LW1K-2C2MB, LW1F-3C32S, LW3F-3C23W, LW1K-2C5B, LW1F-3C32W, LW1K-2C6B.