Bơm cánh gạt YUKEN

Mã sản phẩm:  MCV-PYK

Nhà sản xuất:  Yuken

Liên hệ

VANE PUMP

PV2R23-33-66-F-RAA, PV2R23-41-66-F-RAA

>> Xem thêm sản phẩm : Tất cả

Sản phẩm bơm cánh gạt YUKEN 

Bơm lá ( Bơm cánh gạt)

1

50T-23-F-R

5,940,000

YUKEN

2

50T-36-L-R

5,940,000

YUKEN

3

150T-48-L-R

8,540,000

YUKEN

4

150T-75-L-R

8,540,000

YUKEN

5

150T-94-L-R

8,540,000

YUKEN

6

150T-116-L-R

8,540,000

YUKEN

7

PVR50FF-39

5,940,000

YUKEN

8

PVR50FF-26

5,940,000

YUKEN

9

PV2R1-10/14/17/19/23/25/31

6,460,000

YUKEN

10

PV2R2-26/33/41/47/53/59/65

7,890,000

YUKEN

11

S-PV2R2-47/53/59/65

8,800,000

YUKEN

12

PV2R3-76/94/116/125

11,530,000

YUKEN

13

PV2R4-136/153/200/237

24,750,000

YUKEN

14

PV2R12-*-**

15,260,000

YUKEN

15

PV2R13-*-**

19,530,000

YUKEN

16

PV2R23-*-**

21,370,000

YUKEN

17

PV2R24-*-**

43,560,000

YUKEN

18

PV2R34-*-**

44,950,000

YUKEN

 VANE PUMP PV2R23-33-66-F-RAA, PV2R23-41-66-F-RAA 

bom-canh-gat-yuken        bom-yuken-bom-canh-gat

Ngoài ra, Chúng tôi còn cung cấp các mã sau:

PV2R1-10/14/17/19/23/25/31, 

PV2R2-26/33/41/47/53/59/65, 50T-23-F-R, 50T-36-L-R, 150T-48-L-R, 150T-75-L-R, 150T-94-L-R, 150T-116-L-R, 

PVR50FF-39, 

PVR50FF-26, 

S-PV2R2-47/53/59/65, 

PV2R3-76/94/116/125, 

PV2R4-136/153/200/237, 

PV2R12-*-**, 

PV2R13-*-**, 

PV2R23-*-**, 

PV2R24-*-**, 

PV2R34-*-**