MC Việt Nam

Tất cả tin tức

Mỏ hàn TIG, cấu tạo mỏ súng hàn TIG

30/11/2016   |   Đăng bởi admin

Chức năng của mỏ hàn TIG là dẫn khí trơ và dòng điện vào vùng hàn.

Về cấu tạo: mỏ hàn TIG tự động và mỏ hàn TIG bằng tay có cấu tạo gần giống nhau,

+ Mỏ hàn...

> Xem thêm